Sáttmálasjóður HÍ

Forsendur og úthlutunarreglur styrkja úr Sáttmálasjóði

Samkvæmt 79. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009 setur háskólaráð reglur um úthlutun úr Sáttmálasjóði.

Stærri styrkur

Hverjir geta sótt um?

  1. Fastráðnir lektorar, dósentar og prófessorar
  2. Sérfræðingar, fræðimenn og vísindamenn sem ráðnir eru á grundvelli hæfnisdóms á stofnunum Háskóla Íslands
  3. Aðjúnktar 1, nýdoktorar og aðrir þeir starfsmenn Háskóla Íslands sem fá störf sín metin samkvæmt matskerfi opinberra háskóla.

Hvað er styrkt?

Styrkir eru veittir styrkþega til ferða á erlenda grund á alþjóðlegar vísindaráðstefnur, til þátttöku í alþjóðlegum vísindalegum verkefnum og til gagnaöflunar vegna rannsókna að uppfylltum eftirfarandi úthlutunarreglum Sáttmálasjóðs:

  1. Til að fá styrk úr Sáttmálasjóði til ferða á erlenda grund á alþjóðlegar vísindaráðstefnur þarf viðkomandi að vera með framlag á ráðstefnunni.
  2. Hægt er að sækja um styrk ef tilefni ferðar er að koma af stað rannsóknarsamstarfi. Rökstyðja skal það sérstaklega og lýsa vandlega fyrirhuguðu samstarfi/rannsókn með höfuðáherslu á líklegan ávinning samstarfsins fyrir starf viðkomandi við Háskóla Íslands.
  3. Hægt er að sækja um styrk til ferðar til þess að afla nauðsynlegra gagna til rannsókna á bókasöfnum/skjalasöfnum/rannsóknastofnunum í útlöndum, enda sé ekki kostur á að afla þeirra með öðrum hætti. Rökstyðja skal það sérstaklega og lýsa vandlega nauðsyn á fyrirhugaðri gagnaöflun og ástæðum þess að ekki sé unnt að nálgast gögnin með öðrum hætti.

Styrkir úr Sáttmálasjóði skiptast í styrki til greiðslu fargjalda og styrki til greiðslu dagpeninga.

Heimildartímabil

Hámarksstyrkur úr Sáttmálasjóði til hvers umsækjanda getur á hverju heimildartímabili numið 150.000 krónum til greiðslu fargjalda. Hámarkslengd einstakra ferða eru tveir dagar umfram lengd ráðstefnu, þó ekki meira en 7 dagar. Hvað lektora, dósenta, prófessora, sérfræðinga, fræðimenn og vísindamenn varðar er heildarfjöldi daga á ári 7. Heildarfjöldi daga aðjúnkta 1, nýdoktora og rannsóknarfólks sem fellur undir matskerfi opinberra háskóla eru 7 á tveggja ára tímabili. Hægt er að skipta styrknum til fleiri en einnar ferðar á hverju heimildartímabili. Hámarksstyrkur miðast við 100% starfshlutfall.

Heimild starfsmanna í lægra starfshlutfalli til styrkja

Starfsmenn í störfum  sbr. 1. grein  og eru í aðalstarfi við Háskóla Íslands, með starfshlutfall 51% eða meira njóta styrkja úr Sáttmálasjóði í samræmi við starfshlutfall.

Starfsmenn með lægra starfshlutfall njóta ekki stærri styrkja úr Sáttmálasjóði.

Minni styrkur Sáttmálasjóðs - úthlutunarreglur:

Auk þess veitir Sáttmálasjóður ferðastyrki öðru starfsfólki Háskólans í 50% starfi eða meira sem starfað hefur samfellt í 12 mánuði hjá Háskóla Íslands getur sótt um minni styrk annað hvert ár. Styrkupphæð er kr. 100.000

Styrkir eru veittir styrkþega til ferða á erlenda grund  á alþjóðlegar vísindaráðstefnur, til þátttöku í alþjóðlegum vísindalegum verkefnum og til gagnaöflunar vegna rannsókna að uppfylltum eftirfarandi úthlutunarreglum Sáttmálasjóðs:

  1. Til að fá styrk úr Sáttmálasjóði til ferða á erlenda grund á alþjóðlegar vísindaráðstefnur þarf viðkomandi að vera með framlag á ráðstefnunni.
  2. Hægt er að sækja um styrk ef tilefni ferðar er að koma af stað rannsóknarsamstarfi. Rökstyðja skal það sérstaklega og lýsa vandlega fyrirhuguðu samstarfi/rannsókn með höfuðáherslu á líklegan ávinning samstarfsins fyrir starf viðkomandi við Háskóla Íslands.
  3. Enn fremur er hægt að sækja um styrk til ferðar til þess að afla nauðsynlegra gagna til rannsókna í bókasöfnum/skjalasöfnum/rannsóknastofnunum í útlöndum, enda sé ekki kostur á að afla þeirra með öðrum hætti. Rökstyðja skal það sérstaklega og lýsa vandlega nauðsyn á fyrirhugaðri gagnaöflun og ástæðum þess að ekki sé unnt að nálgast gögnin með öðrum hætti.
Yfirferð umsókna:
Athygli skal vakin á því að yfirferð umsókna getur tekið að lágmarki tvær vikur frá því að öll gögn berast.
 
Umsjónarmaður Sáttmálasjóðs er Birna Björnsdóttir féhirðir á fjármálasviði. Skrifstofa hennar er á fyrstu hæð Aðalbyggingar, sími 525-4320 og netfangið er birnabjo@hi.is.

 

Nánar um úthlutunarreglur Sáttmálasjóðs

Umsóknareyðublað á rafrænu formi fyrir akademíska starfsmenn

Umsókn um styrki til utanfara og verkefna fyrir aðra en akademíska starfsmenn

Verkferill fyrir Sáttmálasjóð

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is