Réttindi félagsmanna

Kaup og kjör

 • Kjarasamningar félagsins.
 • Stofnanasamningar sem gerðir eru á viðkomandi stofnunum.

Sjóðir

Hagsmunagæsla

 • Aðstoð við túlkun kjarasamninga.
 • Aðstoð við faglega ráðgjöf og upplýsingaöflun.
 • Aðstoð við gerð og túlkun ráðningasamninga.
 • Aðstoð við útreikning á launum og innheimtu ef þörf krefur.
 • Aðstoð ef ágreiningur kemur upp á vinnustað.
 • Réttur til að kjósa trúnaðarmenn.
 • Lögfræðiaðstoð.
 • Félag háskólakennara er aðildarfélag BHM www.bhm.is
 • Réttindi félagsmanna, handbók febrúar 2015.
 • Réttindi félagsmanna, handbók 2010.
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is